กำหนดการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ครั้งที่ 19

ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2565

ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา โฮเทล อ.เมือง จ. สงขลา

(รออัพเดทข้อมูลอีกครั้ง)

วันที่ 16 มีนาคม 2565

เวลา 15:00-17:00 น.

ลงทะเบียนเข้ารวมประชุม + อัพโหลดไฟล์นำเสนอ

วันที่ 17 มีนาคม 2565

เวลา 07:30-09:00 น.

ลงทะเบียนเข้ารวมประชุม + อัพโหลดไฟล์นำเสนอ (เพิ่มเติม)

เวลา 09:00-09:15 น.

พิธีเปิด

เวลา 09:15-10:45 น.

Keynote 1

เวลา 10:45-11:00 น.

Coffee Break

เวลา 11:00-12:30 น.

Conference (3 Sessions)

เวลา 12:30-13:30 น.

อาหารกลางวัน

เวลา 13.30-15:00 น.

Conference (3 Sessions)

เวลา 15:00-15:15 น.

Coffee Break

เวลา 15:15-17:00 น.

Conference (2 Sessions)

เวลา 15:15-17:00 น.

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยดำเนินงาน ประจำปี 2565

เวลา 17:00-21:00 น.

งานเลี้ยง (Banquet) / พิธีปิด+ มอบรางวัลบทความดีเด่น

วันที่ 18 มีนาคม 2565

เวลา 08:00-09:00 น.

ลงทะเบียนเข้ารวมประชุม + อัพโหลดไฟล์นำเสนอ (เพิ่มเติม)

เวลา 09:00-10:00 น.

Keynote 2

เวลา 10:00-10:15 น.

Coffee Break

เวลา 10:15-12:00 น.

Conference (3 Sessions)

เวลา 12:00-13:00 น.

อาหารกลางวัน

เวลา 13.00-14:30 น.

Conference (2 Sessions)

เวลา 14:30-14:45 น.

Coffee Break

เวลา 14:45-16:00 น.

Conference (2 Sessions)

เวลา 13.00-16:00 น.

Workshop on Some Latest OR Technique / Other

ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เบอร์โทร

โทร. (074) 287-087,  (074) 287-111
ประธานการจัดงาน (อ.วนัฐฌพงษ์)  086-9544997
การส่งบทความ (อ.นิกร)  081-6909225
การประชุม (อ.ศิวศิษย์)  090-8914464

Follow Us

@Copyright by Department of Industrial & Manufacturing Engineering, PSU-Hat Yai