วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ปรีชา พันธุมสินชัย

หัวข้อการนำเสนอ 

– ไม่พลาดเรือสักลำ (Never Miss a Boat)

ปัจจุบัน

 – ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด (www.m-focus.co.th) ซึ่งเป็นบริษัทคนไทยที่ให้บริการซอฟต์แวร์ด้าน ERP, Business Intelligence และ Supply Chain Management ให้กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี 1993 (29 ปี) มีพนักงานประมาณ 50 คน และเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟท์แวร์ Arena, Simio, LINGO, Tableau ฯลฯ

– หน้าที่หลักปัจจุบันพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

การศึกษา

– จบปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ Illinois Institute of Technology (IIT) ในปี 1975 และ 1979 ตามลำดับ
– จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัย New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ในปี 1971

 ประวัติการทำงาน

  ได้รับการแต่งตั้งเป็น ศาสตราภิชาน กองทุนศาสตราจารย์บริษัทในเครือล่ำซำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2003-2006 (สอนวิชาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)

– นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต 6 ปี (2001-2007)

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต และ หัวหน้าหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต 10 ปีระหว่างปี 1992-2002

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ IIT 1 ปี และที่มหาวิทยาลัย DePaul 5 ปี รวมเวลาอยู่ที่สหรัฐอเมริกากว่า 17 ปี

  ทำงานภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 7 ปี

อาจารย์แผนกวิศวกรรมโยธาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ระหว่างปี 1971-1973

– มีผลงานหนังสือและบทความวิชาการทั้งในอเมริกาและประเทศไทย รวมประสบการณ์ในการทำงานทั้งในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 40 ปี

ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์ 

หัวข้อการนำเสนอ

– Real World Applications of Data Science and Artificial Intelligence (AI)

ปัจจุบัน

Senior Data Science Manager, บริษัท Central Digital (บริษัทในเครือ Central Group)

Co-founder บริษัท Dev Drone Mapper (StartUp ไทย ในอุตสาหกรรมโดรนแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองธุรกิจต่าง ๆ)

การศึกษา

Ph.D. (Computer Science), Mention Très honorable (with Very Honorable) Université de Picardie Jules Verne (Amiens), France.

M.Eng. (Electrical, Electronics and Communications Engineering) Chulalongkorn University, Thailand.

B.Eng. (Telecommunications Engineering), 2nd Class Honors King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Thailand.

 

ประวัติการทำงาน

Senior Data Scientist / Team Leader, Krungsri Consumer

Researcher,  Geo-informatics and Space Technology Development Agency (GISTDA)

Senior Engineer, THAICOM (Public) Co., Ltd.

ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เบอร์โทร

โทร. (074) 287-087,  (074) 287-111
ประธานการจัดงาน (อ.วนัฐฌพงษ์)  086-9544997
การส่งบทความ (อ.นิกร)  081-6909225
การประชุม (อ.ศิวศิษย์)  090-8914464

Follow Us

@Copyright by Department of Industrial & Manufacturing Engineering, PSU-Hat Yai